trešdiena, 22. maijs, 2019
Dobeles pilsētas kultūras nams
Baznīcas iela 6, Dobele, LV-3701, Latvija

Logo +371 63723082,26673650,
Logo lelde.klusa@dobele.lv
 
Afiša
   
106140

Forums "Kāds Latvijai ieguvums no vēja ģeneratoriem?"
08.05.2019


Aicinām apmeklēt forumu “KĀDS LATVIJAI IEGUVUMS NO VĒJA PARKIEM?"

Foruma mērķis ir apzināt vēja parku devumu Latvijai lokālā un nacionālā mērogā.

Foruma norises laiks: trešdienā, 2019. gada 8. maijā.

Foruma norises vieta: Dobeles pilsētas kultūras namā, Baznīcas ielā 6, Dobelē.

FORUMA PROGRAMMA

9:30 - Reģistrācija

10:00 - 1.daļa - ekspertu paneļdiskusija “Kāds Latvijai ieguvums no vēja parkiem?”. Piedalās:

Andrejs Apaņuks, EM Ilgtspējīgas enerģētikas politikas departamenta direktors
Kaspars Osis, LTRK Enerģētikas komitejas priekšsēdētājs, SIA “RCG Lighthouse” valdes priekšsēdētājs
Ilmārs Stuklis, Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas valdes priekšsēdētāja vietnieks
Edgars Groza, AS “Latvenergo” Izpētes un attīstības funkcijas projektu vadītājs 
Ilvars Pūpols, Enefit, Eesti Energia uzņēmums, AE projektu vadītājs 
Kristaps Stepanovs, Vēja enerģijas asociācijas valdes loceklis 
Dr. phys. Visvaldis Grāveris, Fizikas doktors
Dace Škorņika, PZBVĢ iedzīvotāju un uzņēmēju pārstāve, Dobeles novada pašvaldības Dobeles pagasta pārvaldes vadītāja

~ 12:00 Pauze

13:00 - 2.daļa - politiskā paneļdiskusija “Nacionālais enerģētikas un klimata plāns - kā Latvijai iegūt vairāk?”

~ 15:00 Noslēgums.

Pasākuma moderators - žurnālists Ansis Bogustovs.

Reģistrācija klausītājiem: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfE1Tvo35di-A8ZF…/viewform…

Informējam, ka pasākums tiks fotografēts un/ vai filmēts. Iegūtie materiāli var tikt publicēti.

Foruma aktualitāte.

Šobrīd Ekonomikas ministrijā tiek izstrādāts Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam (turpmāk – Plāns), kurš kā ilgtermiņa politikas plānošanas dokuments cita starpā nozīmīgu lomu paredz arī vēja parku (on- shore) plašākai attīstībai Latvijā. Izstrādes stadijā šobrīd atrodas arī Jūras plānojums 2030, kas paredz teritorijas vēja parkiem (off-shore) jūras telpā.

Kopš 2018.gada rudens, plašu rezonansi sabiedrībā ir izsaucis zviedru kompānijas Eolus nodoms izbūvēt VES parku ar 51 vēja ģeneratoriem līdz 245m augstumā Dobeles un Tukuma novados, uz auglīgām, augstvērtīgām lauksaimniecības zemēm, tuvu blīvi apdzīvotām vietām. Pret šo projektu iebilst vairāk kā 10 tūkstoši iedzīvotāju.

Eolus Ietekmes uz vidi novērtēšanas (IVN) ziņojuma sagatavotāji SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" uzskata, ka šis VES projekts sniegs labumu lokālā un nacionālā mērogā Latvijas tautsaimniecībai, t.sk., AER mērķu sasniegšanai, kas esot nozīmīgāks ieguvums Latvijai par līdztekus ziņojumā uzskaitītajiem negatīvajiem aspektiem (mirgošanas efekts, troksnis, būtiskas izmaiņas ainavu kvalitātē, lauksaimniecībā izmantojamo zemju platības samazināšanās, vides risks, negatīva ietekme uz ornitofaunu un sikspārņu populācijām.) un iedzīvotāju dzīves kvalitātes izmaiņām.

Foruma ietvaros plānots noskaidrot:

- vēja parku devumu Latvijai lokālā un nacionālā mērogā;
- vai Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā 2021.-2030.gadam paredzētās AER saistības 45% apmērā ir pietiekami piesardzīgs mērķis un nākotnē nedraud Latvijai ar milzīgiem līgumsodiem, un kādi ir paredzamie riski;
- kādi pasākumi un finansējuma avoti paredzēti Plānā AER mērķa sasniegšanai, un kādu vietu tajā ieņem vēja enerģija salīdzinājumā ar citiem pasākumiem un to izmaksām; 
- kādēļ Latvijai ir nepieciešams augstākais on-shore VES parks Eiropā;
- vai Latvijai būtu jāņem vērā Dānijas un Polijas pieredze un lēmums par lielo vēja parku pārnešanu no sauszemes uz jūras teritorijām;
- vai Plāns tiks virzīts kopā ar plānu par OIK2 vai jauno kompensāciju mehānismu “zaļās enerģijas” ražotājiem kā būtiska Plāna un neatņemama sastāvdaļa; 
- vai Plāns skaidro, cik nākotnē patērētājiem izmaksās “zaļā enerģija” Latvijā;
- vai Plāns paredz obligāto enerģijas iepirkumu par tirgus cenām (ar/bez kompensācijām) no vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem, lai sekmētu masveida lokālo saules, ūdens un vēja enerģijas apjomu palielināšanu un saražotās elektroenerģijas nodošanu tīklā; 
- kādi ir elektroenerģijas balansēšanas mehānismi Latvijai un ikgadējā noslodze;
- nacionālās kompānijas Latvenergo konkurence brīvajā tirgū ekonomikas apstākļos, t.sk., attīstības plāni dzīvotspējīgu vēja enerģijas parku plānošanai; 
- ko Latvija varētu iegūt no valsts jūras teritoriju nodošanas publiskā izsolē off-shore vēja parkiem;
- vai degradētās, pamestās pierobežas un/vai militārās zonas varētu tikt noteiktas kā iespējamās vēja un saules parku perspektīvās izmantošanas zonas Plānā un pašvaldību teritorijas plānojumos uz Latvijai izdevīgākajiem nosacījumiem; 
- kāds Eiropas fondu atbalsts tiek plānots Plāna mērķu sasniegšanai - kādiem pasākumiem paredzēts;
- vai Latvijai būs vienlīdzīgs Eiropas fondu finanšu atbalsts Plāna mērķu sasniegšanai salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm, piemēram, elektro mašīnām, saules paneļiem, pieslēgumu izbūves izmaksu segšanai un tml.;
u.c.

Kontaktinformācija:

T. 29429071 (Aija Stepanova)

zemgaledara@gmail.com
 
      Atpakaļ
          Copyright © 2019, Izstrādātajs WebSoft.lv